Alpinizm – czym jest?

W obecnej terminologii alpinizm posiada dwie definicje. Pierwsza z nich przez alpinizm rozumie każdą wspinaczkę górską uprawianą w Alpach, druga zaś, potoczna, oznacza każdą wspinaczkę górską w górach wysokich, o tak zwanej rzeźbie alpejskiej, lecz nie tylko w Alpach. Czym jest rzeźba alpejska? To zwana także rzeźba wysokogórska, która charakteryzuje się obecnością szczytów, ostrych grani, czyli skalistych, ostrych grzbietów górskich oraz dolin i żlebów polodowcowych.

REKLAMA:

szymanski.biz.pl

Skuteczne pozycjonowanie stron internetowych szymanski.biz.pl

Kiedy powstał alpinizm? Początki alpinizmu szacuje się na koniec XVIII wieku, gdy szwajcarski naukowiec Horace-Bénédict de Saussure jako pierwszy podjął nieudaną próbę zdobycia szczytu Mont Blanc. W XIX wieku wspinaczka alpejska zdobyła ogromną popularność w całej Europie. Nie miała ona jednak tak jak dzisiaj charakteru turystycznego, lecz głównie badawczy. Wielu z pierwszych zdobywców alpejskich szczytów to naukowcy, geodeci dokonujący pomiarów górskich, botanicy czy geolodzy.

Nie tylko oni jednak próbowali zdobyć wysokie szczyty Alp. Do okresu I Wojny Światowej wyprawa na szczyty Alp stanowiła popularny sport wśród wyższych sfer, zwłaszcza wśród młodych arystokratów, którzy zdobycie jednego ze szczytów traktowali jako swoisty sprawdzian.

Czym jest styl alpejski?

Z czasem wykształciło się wiele rodzajów wspinaczki wysokogórskiej, jednym z nich jest styl alpejski, którego nazwa wywodzi się od metod wspinaczkowych, wypracowanych na zboczach Alp. Jest to styl ekspedycyjny, gdzie na szczyt wchodzi się w niewielkich, kilkuosobowych grupach. Każdy z uczestników na własnych plecach dźwiga niezbędny ekwipunek wspinaczkowy. Jako że wysokie szczyty nie dają możliwości na ich zdobycie w ciągu jednego dnia, ekspedycja na różnych etapach wspinaczki rozbija obóz, który codziennie, wraz z pokonywanym dystansem jest przenoszony w inne miejsce. Ostatnie miejsce biwaku, tak zwany obóz szturmowy, jest zakładane w odległości od szczytu, którą można pokonać w ciągu jednej doby.

Alpinizm a inne rodzaje wspinaczki

Czym różni się alpinizm od himalaizmu czy taternictwa? Po pierwsze styl alpejski w przeciwieństwie do himalajskiego polega na samowystarczalności ekipy wspinaczkowej. Nie są zatrudniani specjalnie wynajęci do tego celu tragarze. Ponadto wspinacze alpejscy muszą przejść proces aklimatyzacji, nie mogą korzystać z butli tlenowych, a ponadto nie korzystają z lin zabezpieczających trudniejszych odcinków, tak zwanych poręczówek.